pondělí 25. května 2009

Směnka cizí a směnka vlastní

Směnka je úvěrový cenný papír, který musí být sepsán zákonem stanovenou formou. Směnka slouží jako závazek majiteli směnky požadovat dlužnou částku po tom kdo směnku podepsal.

Rozlišujeme podle zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, směnku cizí, směnku vlastní. Hlavní rozdíl spočívá v náležitostech obou typů směnek.

Náležitosti cizí směnky
náležitosti upravuje § 1, zákona směnečného a šekového

Cizí směnka obsahuje tyto náležitosti:

1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána;
2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu;
3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka);
4. údaj splatnosti;
5. údaj místa, kde má být placeno;
6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
7. datum a místo vystavení směnky;
8. podpis výstavce.

Náležitosti vlastní směnky
náležitosti upravuje § 1, zákona směnečného a šekového

Vlastní směnka obsahuje tyto náležitosti:
1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;
2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
3. údaj splatnosti;
4. údaj místa, kde má být placeno;
5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
6. datum a místo vystavení směnky;
7. podpis výstavce.

Žádné komentáře:

Okomentovat