středa 18. července 2012

Půjčky a konsolidace půjček

Přemýšlíte o půjčce a nevíte podle čeho se rozhodovat? Nebo jste půjčkách slyšeli zatím jen z doslechu a rádi byste věděli více? Nebo už máte několik půjček a přemýšlíte o jejich sloučení? Pokud ano, je tenhle článek právě pro vás.

Půjčky jsou jednou z možností jak řešit svojí finanční situaci v případě, že si chcete pořídit například vybavení domácnosti, nebo zařízení živnosti či kanceláře. Základní rozdělení půjček lze rozdělit podle toho, zda jde o půjčku účelovou nebo neúčelovou. Účelové půjčky jsou půjčky, kde je předem řečeno nač mají být půjčené finanční prostředky použity a ten kdo si půjčuje je vázán použitím na uvedený účel. Mezi takové půjčky lze zařadit i spotřebitelský úvěr, kdy jde o poskytnutí financí na nákup konkrétního zboží. Druhým typem jsou takzvané neúčelové půjčky neboli půjčky bez uvedení účelu použití půjčeného obnosu. Pro každého je vhodný jiný typ půjčky, ale obecně jsou častěji poptávány neúčelové půjčky, kdy věřitel může nakládat s půjčenými penězi pouze podle sebe. Neúčelové půjčky však bývají o něco dražší.

Dalším typem členěné půjček je dle jejich zajištění. Na trhu půjček je velké množství společností a každá má jiná pravidla pro poskytování půjček. Některé banky například požadují ručitele, tedy někoho, kdy v případě platební neschopnosti věřitele převezme povinnost splácení půjčky. Opakem jsou půjčky bez ručitele, tedy bez nutnosti zaručovat splacení půjčky další osobou.

Půjčky lze dělit také podle toho, pro koho jsou určeny. Například půjčky pro lékaře či půjčky pro podnikatele. Samostatnou kapitolou jsou spotřebitelské půjčky, nebo také spotřebitelské úvěry.

Půjčky se liší samozřejmě podle výše úroků či podle výše splátek. Za některé půjčky je třeba navíc zaplatit poplatek, tedy poplatek za jejich zprostředkování. Pro ty, kteří mají více půjček a mají problémy s jejich splácením je na trhu půjček institut takzvané konsolidace půjček. Konsolidace půjček znamená, že všechny půjčky převezme jedna instituce, například banka, a hradí za vás pravidelné splátky a vy splácíte pouze souhrnnou částku této bance navýšenou o přiměřený úrok. Výhodou konsolidace půjček je možnost rozložení zátěže splácení na delší časové období.