neděle 17. května 2009

Lichva, co je lichva a co není?

Co je podle současného českého právního řádu lichvou?

„Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.“ říká §253 odst. 1 trestního zákona.

„Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch“, říká odst. 2 uvedeného paragrafu.

Přeloženo do češtiny, lichva je když:
  • ten, kdo si půjčuje, je v tísni, je nezkušený, rozumově slabý či rozrušený
  • ten, kdo peníze poskytuje, toho zneužije. Pozor, je důležité, že si je vědom stavu osoby, které prostředky poskytuje. Pachatelem trestného činu lichvy se může stát pouze ten, kdo jedná úmyslně a využívá stav tísně druhého!
  • ten, kdo na druhém nehorázně vydělá. (Pikantní je, že zákon v tomto smyslu nemluví nutně o úrocích, ale hovoří obecně a dovolím si tvrdit, že každý z nás se setkal se situací, kdy jsme měli pocit, že nás druhý (ať už člověk nebo instituce) nehorázně obral).
Uvedené podmínky musejí nastat současně a navíc musí existovat souvislost mezí tím, že někdo vstupuje do nerovného smluvního vztahu a že je zároveň ve stavu tísně, rozrušenosti apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat