pátek 27. dubna 2012

Petr Kellner přišel o část svého jmění!

Miliardář Petr Kellner v loňském roce přišel o celých 18 miliard korun, tedy přesně o jednu miliardu dolarů a to během pouhého jednoho jediného roku. Alespoň tak to vyplývá z nejnovějších čísel amerického časopisu Forbes, který každý rok pravidelně zveřejňuje odhady majetku nejbohatších lidí planety. Petr Kellner je dlouhodobě nejvýše umístěným Čechem v prestižním žebříčku světových miliardářů. V letošním roce odhadl časopis Forbes majetek Petra Kellnera přesně na 8,2 miliardy dolarů, což je podle aktuálního kurzu 153,5 miliardy Kč. Ovšem proti předchozímu roku je to o jednu miliardu dolarů méně než v roce 2011.

zdroj: forbes.com

Vývoj majetku Petra Kellnera od roku 2006 podle časopisu Forbes:

v roce 2006 3 miliardy dolarů (224. místo)
v roce 2007 6 miliard dolarů (119. místo)
v roce 2008 9 miliard dolarů (91. místo)
v roce 2009 6 miliard dolarů (76. místo)
v roce 2010 7,6 miliardy dolarů (89. místo)
v roce 2011 9,2 miliardy dolarů (97. místo)
v roce 2012 8,2 miliardy dolarů (110. místo)

Petr Kellner svůj majetek získal především díky bankovnictví a pojišťovnictví. Konkrétně díky privatizaci České spořitelny a České pojišťovny a následného vstupu do italské pojišťovací skupiny Generali. Jednou z hlavních Kellnerových firem je společnost Home Credit, která poskytuje nebankovní půjčky ve střední a východní Evropě a Rusku. Nově také působí Home Credit v Indii a Číně. Petr Kellner v minulém roce ovládl společnost Sazka a dá se očekávat, že v dalším období tak svůj majetek ještě zvětší. Veškerý majetek Petra Kellnera tvoří skupina PPF, kde je Petr Kellner většinovým akcionářem s více než 90% akcií. Skupina PPF vlastní ostatní společnosti Kellnerova impéria jako je právě Home Credit, Česká spořitelna, Česká pojišťovna a nově též Sazka.

Bakala a Babiš mezi dolarovými miliardáři

Dalšími Čechy mezi dolarovými miliardáři jsou Zdeněk Bakala a Andrej Babiš. Zdeněk Bakala obsadil 683. místo s odhadem majetku 1,9 miliardy dolarů a Andrej Babiš 913. místo s odhadem 1,4 miliardy dolarů. 

neděle 15. dubna 2012

Splátkový kalendář – vzor ke stažení


Splátkový kalendář slouží k rozespání splátek mezi věřitelem a dlužníkem. Většina společností či exekutorů má připravené vlastní formuláře splátkového kalendáře, takže se nemusíte zabývat sháněním vlastního vzoru. Pokud ovšem budete potřebovat splátkový kalendář můžete si jej níže pohodlně stáhnout.

Splátkový kalendář, vzor níže, je vhodné použít jako přílohu k dohodě o uznání dluhu, kterou se nezpochybnitelně zajišťuje pohledávka nebo dluh. Splátkový kalendář by měl obsahovat především údaje o dlužníkovi a věřiteli a také údaje o účelu splátek, tedy údaje o dlužné částce, kterou má dlužník věřiteli splatit a rozpis jednotlivých splátek. To vše nahrazuje právě dohoda o uznání dluhu.


Splátkový kalendář
Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši …………….,- Kč v následujících splátkách:

1 - dne ………… ……………………,- Kč
2 - dne ………… ……………………,- Kč
3 - dne ………… ……………………,- Kč
4 - dne ………… ……………………,- Kč
5 - dne ………… ……………………,- Kč
6 - dne ………… ……………………,- Kč
7 - dne ………… ……………………,- Kč
8 - dne ………… ……………………,- Kč

Splátky závazku budou poukazovány na účet vedený u …………………………., č. ú. .……………../…….. nebo proti podpisu v hotovosti na viděnou.


Datum a místo: ...........................................................


……………………………                                                                   ……………………………
                věřitel                                                                                                                       dlužník

Poznámka: Tento splátkový kalendář je vhodné použít jako přílohu dohody o uznání dluhu.


Splátkový kalendář vzor ke stažení zdarma: